o firmě      kontakt        ceník      služby a sortiment     komisní prodej       různé           

 ORIENTAČNÍ CENÍK PUŠKAŘSKÝCH PRACÍ      
                         
                         
1.    Nastřelení zbraně …           1.000,- Kč    
                         
2.   Osazení  držáku a optiky včetně nastřelení …        1.600,- Kč    
                         
3.   Odstranění klapkové montáže, osazení nové optiky a nastřelení …    3.450,- Kč    
                         
4.   Výměna hlavně kulovnice a nastřelení …         8.576,- Kč    
                         
5.   Výměna hlavně pistole (CZ 75) a nastřelení …         2.500,- Kč    
                         
6.   Černění kulovnice ...           2.550,- Kč    
                         
7.   Černění brokovnice ( kozlice ) ,, brynýrováním“ …        3.900,- Kč    
                         
8.   Černění krátké zbraně...             2.650,- Kč    
                         
9.   Obnova pažby …             2.900,- Kč    
                         
10.   Zhotovení klapkové montáže a nastřelení …        14.200,- Kč    
                         
11.   Letování háku podpažbí …             1.000,- Kč    
                         
12.     Standardní oprava vzduchové zbraně (Slavia 630 – 631) …      1.000,- Kč    
                         
13.   Osazení poutek – kozlice …             700,- Kč    
                         
14.   Technická prohlídka zbraně – zjištění závady ...           400,- Kč    
                         
15.   Znehodnocení zbraně …             4.500,- Kč    +náklady na ČÚZZS 3.000,- Kč
                         
16.    Tormentace krátké zbraně ...           1.500,-Kč    
                         
      17.   Tormentace kulovnice, kozlice, brokové dvojky ...       1.500,- Kč    
                         
      18.   Tormentace trojáku ...           1.900,- Kč    
                         
                                                                          
                         
Cenu ovlivňuje technický stav zbraně. Dále je při sjednávání ceny opravy nutné počítat s náklady na použité 
                         
náhradní díly a munici, případně na náklady spojené s vykonáním přezkoušení na Státní zkušebně zbraní 
                         
a střeliva v Praze. V ceně  znehodnocení  zbraně ve smyslu zákona číslo 119/2002 Sb.,     
                         
je zahrnuto vystavení potvrzení  o provedeném znehodnocení předložené zbraně.       
                         
Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.              
                         
                         
            Hodinová sazba provozovny činí …                                                      400,- Kč včetně 21 % DPH